Brouci - kresby
Ladislav Kuklík

Roztoužená

bar. lept, sign.

Cena: 10.400 ,- Kč